تبلیغات
انجمن علمی بانكداران - بانکداری الکترونیک ؟؟
بانکداری الکترونیک ؟؟ | عمومی ,
نمیدانم که وقتی در صف دریافت پول از دستگاه خودپرداز ایستاده ایم مشغول انجام بانکداری الکترونیک هستیم یا نه  اما در خبر ها آمده است که :  بانک هاى خصوصى ۱۷۶ هزار فقره پایانه فروش تا پایان خرداد ماه در کشور نصب کرده اند.
به هر حال باید این را درآمدی به بانکداری اینترنتی و ..... بدانیم و از آن با همه کاستیها استقبال کنیم.به گزارش بینا، سیستم بانکى تا پایان خردادماه ۲۶ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۲۰۳ فقره کارت صادر کرده است.بانک ملى دراین مدت ۵ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۷۵ فقره کارت صادر کرد که از این تعداد ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۸۰ فقره در استان ها و یک میلیون ۹۳۱ هزار و ۴۹۵ فقره در تهران صادر شده است.بر این اساس بانک ملت نیز تا پایان خرداد ماه امسال جمعا یک میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۱۶ فقره کارت صادر کرد که یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۳۷ فقره در استان ها و ۵۷۳ هزار و ۵۷۹ کارت در تهران صادر شده است.بر اساس آمارهاى رسمى بانک مسکن ۲۸۰ هزار و ۸۶۲ کارت صادر کرد که از این تعداد ۲۱۹ هزار و ۷۷۰ فقره در استان ها و ۶۱ هزار و ۹۲ فقره در تهران به مشتریان ارایه شده است.
مشتریان بانک کشاورزى نیز جمعا ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۶۹ کارت از این بانک تحویل گرفتند که مشتریان تهرانى ۵۲۹ هزار و ۵۶۳ و سایر استان ها ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۶ فقره کارت تحویل گرفته اند.این گزارش تعداد کارت هاى بانک کارآفرین را در مدت یاد شده ۲ هزار و ۲۸۹ فقره ذکر مى کند که از این تعداد یک هزار و ۲۳۱ فقره در استان ها و یک هزار و ۵۸ فقره در تهران صادر شده است.بانک صنعت و معدن ۱۶ هزار و ۱۲۹ فقره کارت در این مدت صادر کرد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۵۰ فقره در استان ها و ۴ هزار و ۷۷۹ فقره در تهران صادر شده است.آمار هاى رسمى تعداد کارت هاى بانک صادرات تا پایان خرداد ماه را ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۱۱۸ فقره ذکر مى کند و مى افزاید: در این تعداد ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۴۶۰ کارت در استان ها و یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۶۵۸ فقره کارت در تهران صادر شده است.بانک سپه در مدت یاد شده ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۸۰ فقره کارت صادر کرد که ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۶۸۴ فقره در استان ها و یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۹۶ فقره در تهران صادر شد.صدور کارت در بانک رفاه به ۱۳۲ هزار و ۲۱۱ فقره رسید که ۷۰ هزار و ۳۱۶ فقره در استان ها و ۶۱ هزار و ۸۹۵ فقره در تهران به مشتریان ارایه شده است.بر پایه این گزارش بانک توسعه صادرات ۱۳ هزار و ۱۵۰ فقره کارت تا پایان خردادماه صادرکرده است.بانک ها تجارت با ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۴۱۱ فقره، پست بانک ۱۹ هزار و ۷۳۸ فقره، پاسارگاد با ۸۹ هزار و ۲۲۶ فقره، پارسیان با ۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۳۷ فقره، اقتصاد نوین با یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۶۲ و سامان با ۷۹۶ هزار و ۲۳۰ فقره کارت نیز در راستاى ارایه خدمات بانکدارى الکترونیک حرکت کرده اند.این گزارش جمع کل خودپرداز هاى سیستم بانکى را ۸ هزار و ۲۲۲ دستگاه ذکر مى کند که ۵ هزار و ۷۸۹ دستگاه در استان ها و ۲ هزار و ۴۳۳ دستگاه در تهران نصب شده است.
بانک هاى خصوصى به ترتیب بانک اقتصاد نوین ۲۴۱ دستگاه، پارسیان ۹۸ دستگاه، پاسارگاد ۷۹ دستگاه، سامان ۱۱۸ دستگاه و کارآفرین ۳۷ دستگاه خودپرداز نصب کرده اند.بر اساس آمارهاى رسمى بانک هاى تجارت ۹۱۳ دستگاه، توسعه صادرات ۱۳ دستگاه، رفاه کارگران ۵۱۵ دستگاه، سپه یک هزار و ۱۵۳ دستگاه، صادرات یک هزار و ۵۵۰ دستگاه، صنعت و معدن ۴۵ دستگاه، کشاورزى ۸۳۶ دستگاه، مسکن ۱۲۶ دستگاه، ملت یک هزار و ۱۹۹ دستگاه، و ملى یک هزار و ۲۴۷ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور نصب کرده اند.پایانه فروش نصب شده سیستم بانکى در سراسر کشور به ۲۳۴ هزار و ۹۷۶ فقره رسید که ۱۳۷ هزار و ۶۷۴ فقره در استان ها و ۹۷ هزار و ۳۰۲ فقره در تهران نصب شده است.بانک ها خصوصى در زمینه نصب و راه اندازى پایانه هاى فروش فعالیت فراوانى داشته اند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین ۷۷ هزار و ۲۹۱ دستگاه پایانه فروش، پارسیان ۶۹ هزار و ۹۲۸ دستگاه، پاسارگاد ۲ هزار و ۵۲۷ دستگاه و سامان ۲۹ هزار و ۱۴۶ دستگاه نصب و راه اندازى کرده اند.بانک صادرات نیز در این مدت ۲۷ هزار و ۹۹ دستگاه پایانه فروش نصب کرد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۸۳ دستگاه در استان ها و ۱۲ هزار و ۷۱۶ دستگاه در تهران نصب شده است.آمار هاى رسمى تعداد پایانه هاى فروش بانک ملى را ۵ هزار و ۴۵ دستگاه و بانک ملت را ۱۱ هزار و ۶۷۹ دستگاه و کشاورزى را ۹ هزار و ۶۳۱ دستگاه ذکر مى کند.جمع کل پایانه هاى شعب نصب شده سیستم بانکى تا پایان خردادماه سال جارى ۱۷ هزار و ۵۱۷ دستگاه است که ۱۳ هزار و ۲۴۵ دستگاه در استان ها و ۴ هزار و ۲۷۲ دستگاه در تهران نصب شده است.

نوشته شده توسط arman در یکشنبه 14 مرداد 1386 و ساعت 12:08 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد+ آیا ((ما)) میتواند بیمه ملت ایران باشد+ افزایش سرمایه بانکها+ ویژگی اعضای کمیته انضباطی تهران + آینده صنعت بانکداری و آینده بانک ها + استخدام و اخلاق حرفه ای + کمک به مردم پاکستان یا دور ریختن پول+ بانکداران موفق در آینده چگونه اند؟+ جایزه یا جهیزیه+ در بانکداری چه خبرها که نمی شنوی+ استاندارساز ی فرایند اعطای تسهیلات+ مقررات بیشتر برای بانک های بریتانیایی+ درحوزه سیاستهای پولی دولت چه كسی حرف اول + بخیلها به‌جای «كلیدر» دولت‌آبادی «دن آرام» شلوخوف را می‌خوانند. + چشم انداز 15 ساله

صفحات: