تبلیغات
انجمن علمی بانكداران - نقدینگی مال كیه
نقدینگی مال كیه |

بازنشستگان جدید و بحران مالی صندوق های بازنشستگی ایران

كسر بودجه آموزش و پرورش همه را شگفت زده كرده است

در ادامه دو مطلب از بی بی سی را بخوانید و شگفت زده شوید.

دلیل ارسال این مطلب ارتباط آن با نقدینگی بوده است....

کسری بودجه 6 میلیارد دلاری وزارت آموزش و پرورش ایران

علی احمدیبازنشستگان جدید و بحران مالی صندوق های بازنشستگی ایران

هنوز مشخص نیست که کسری بودجه آموزش و پرورش از چه منبعی تامین خواهد شد

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که این وزارتخانه در هفت ماه اول امسال با کسری شش هزار میلیارد تومانی (معادل 6 میلیارد دلار) رو به روست.

به گفته آقای علی احمدی، وزارت آموزش و پرورش در بخش هزینه های جاری 80 درصد کسری بودجه دارد.

این حجم کسری بودجه برای وزارت آموزش و پرورش که بودجه سال جاری اش حدود هشت هزار و سیصد میلیارد تومان (معادل هشت میلیارد و 300 میلیون دلار ) بوده، کارشناسان را شگفت زده کرده است.

وزارت آموزش و پرورش بیشتر از 15 میلیون دانش آموز و بیشتر از یک میلیون معلم را تحت پوشش دارد.

نزدیک پنج ماه تا پایان سال خورشیدی باقی مانده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در ماههای پایانی سال نیز افزایش یابد.

کسری بودجه معمولا در ماههای پایانی سال مشخص می شود اما وزارت آموزش و پرورش از نیمه اول سال نیز کسری بودجه هنگفتی را پیش بینی کرده بود.

هنوز مشخص نیست که این حجم هنگفت کسری بودجه از چه محلی تامین خواهد شد اما یکی از روشها معمولا این است که بخشی از اعتبارات عمرانی به امور جاری اختصاص داده می شود.

استفاده از بودجه عمرانی در بخش جاری و روزمره، باعث کند شدن فعالیت های عمرانی می شود و طرحهای عمرانی به همین دلیل سالها دیرتر به بهره برداری می رسند و توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.

کسری بودجه وقتی پیش می آید که هزینه های (پرداخت های) دولت از درآمدهایش (دریافتی هایش) بیشتر شود.

برخی کارشناسان این سئوال را مطرح می کنند که چرا دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه نیاز واقعی دستگاه های دولتی را در نظر نمی گیرد و مجبور می شود تا نمایندگان مجلس را متقاعد کند که از حساب ذخیره ارزی یا جابه جایی بودجه عمرانی، منابع مالی تازه ای در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

مدرسه ای در روستاهای مازندران

وزارت آموزش و پرورش بیشتر از 15 میلیون دانش آموز و بیشتر از یک میلیون معلم را تحت پوشش دارد.

به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، بخشی از مشکلات البته به ساختار ضعیف بودجه ریزی بر می گردد اما این همه مشکل نیست و در سال های اخیر همواره هزینه های دولت از بودجه مصوب بیشتر شده است. زیرا بخشی از درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی و واگذاری شرکت های دولتی محقق نشده و به طور میانگین نیز سالانه حدود 20 درصد بودجه عمرانی محقق نمی شود.

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت در سال جاری بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان (10 تا 15 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شود.

نحوه تامین کسری بودجه

دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پیش رو دارد: صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از نه سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده است.

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است.

به عقیده کارشناسان، امکان صرفه جویی در هزینه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده ای از آن حقوق و مزایای کارکنان دولت است بنابر این دولت ناگزیر است همانند سال های گذشته از هزینه های عمرانی کسر کند.

انتشار اوراق مشارکت نیز به دلیل بالاترین بودن نرخ تورم از سود اوراق مشارکت و عدم استقبال مردم از خرید اوراق، چندان مورد توجه نیست.

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است

در این شرایط آسانترین راه استفاده از حساب ذخیره ارزی است که به واسطه درآمدهای سرشار نفتی همواره پر بوده است. در چند سال اخیر دولت به حساب ذخیره ارزی که درآمدهای مازاد نفتی در آن نگهداری می شود به چشم تنها منبع تامین کننده کسری بودجه نگاه کرده است.

پیش از این، دولت یک لایحه متمم پنج میلیارد دلاری برای جبران خسارات خشکسالی و واردات کالاهای اساسی به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.

این بودجه از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد اما به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نگرانی از ادامه این وضعیت، دولتمردان ایران در شرایط دشواری قرار گرفته اند و هنوز مشخص نیست که بودجه مورد نیاز برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش، بنزین وارداتی و موارد دیگر را از کجا تامین خواهند کرد.

استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال مشکلات جدی به همراه دارد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم است که هم اکنون اقتصاد ایران به شدت گرفتار آن است.

به عقیده کارشناسان، دولت تا زمانی که در سیاست های مالی خود تجدید نظر نکند و نتواند در زمان تدوین بودجه به ارزیابی دقیقی از درآمدها و هزینه ها برسد، در سال های آینده نیز با مشکل کسری بودجه دست به گریبان خواهد بود...............

...............................................................................................................

بازنشستگان جدید و بحران مالی صندوق های بازنشستگی ایران

بازنشسته

دولت برای پاداش خدمت کارکنانی که زودتر از موعد بازنشسته می شوند، سهام شرکت های دولتی را نظر گرفته است.

سازمان بازنشستگی ایران اعلام کرده که بازنشسته کردن بیشتر از 100 هزار نفر برای دولت دو هزار میلیارد تومان (معادل دو میلیارد دلار) هزینه دارد.

محسن بازارنویی معاون سازمان بازنشستگی گفته است که هر بازنشسته پیش از موعد برای دولت 20 تا 22 میلیون تومان هزینه دارد که حدود شش میلیون تومان از این مبلغ باید به صندوق بازنشستگی پرداخت شود و حدود 14 میلیون تومان هم مربوط به پاداش پایان خدمت است که باید به بازنشسته پرداخت شود.

بر اساس قانونی که سال گذشته به تصویب مجلس رسید در یک دوره سه ساله کارکنان دولت می توانند با 25 سال سابقه کار بازنشسته شوند.

پاداش کارمندانی که با 25 سال سابقه کار باز نشسته می شوند بر اساس 30 سال پرداخت می شود و این کارمندان حقوق بازنشستگی کامل می گیرند.

بر اساس این لایحه کارکنان زن می توانند با 20 سال سابقه، تقاضای بازنشستگی کنند ولی حقوق بازنشستگی آنها در حد 25 سال پرداخت خواهد شد.

این برنامه که بنابه گفته معاون سازمان بازنشستگی 100 هزار نفر را در بر می گیرد، بار مالی دو هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد اما دولت تلاش می کند با تشویق کارکنان دولت به بازنشستگی پیش از موعد، برای تعدادی از بیکاران فرصت شغلی ایجاد کند، حتی اگر این کار فشار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

دولت برای پاداش خدمت کارکنانی که زودتر از موعد بازنشسته می شوند، سهام شرکت های دولتی را نظر گرفته است اما تکلیف سهم صندوق های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و حق بیمه سهم کارفرما و مستخدم روشن نیست.

مشکلات مالی

صندوق بازنشستگی دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عضو شاغل و بازنشسته دارد و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته از این صندوق، حقوق و مستمری بازنشستگی می گیرند

این در حالی است که صندوق های بازنشستگی در ایران با تنگنای شدید مالی رو به رو هستند و همواره در ماه های پایانی سال برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان مشکل دارند.

بخشی از کسری بودجه صندوق های بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما باز می گردد که در سال های گذشته به طور کامل پرداخت نشده است.

بر اساس برخی گزارش ها، تنها سازمان بازنشستگی کشوری (مربوط به کارمندان دولت) حدود دو هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

صندوق بازنشستگی دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عضو شاغل و بازنشسته دارد و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته از این صندوق، حقوق و مستمری بازنشستگی می گیرند.

بر اساس گزارش ها، سازمان بازنشستگی تقریبا تمام 750 میلیارد تومانی را که از مشترکان شاغل خود می گیرد بابت حقوق می پردازد و به عقیده کارشناسان، اگر این روند ادامه پیدا کند، وقتی شاغلان فعلی بازنشسته شوند، ذخیره ای در صندوق نخواهد ماند.

بحران مالی

بازنشسته

صندوق های بازنشستگی ایران هر ساله در ماه های پایانی سال برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل دارند

صندوق های بازنشستگی ایران با بحران مالی مواجه هستند و هر ساله در ماه های پایانی سال برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل کسری بودجه دارند و در تنگنای شدید مالی، سال را به پایان می رسانند.

بحران مالی صندوق های بازنشستگی از سال ها پیش شروع شده است. بخشی عمده ای از کسری بودجه صندوق های بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما بر می گردد. بخشی نیز از افزایش حقوق سالانه و محدودیت استخدام در سال های اخیر ناشی شده است.

بدهی دولت به سازمان بازنشستگی از سال ۵۴ تا پایان سال ۸۱ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که دولت تنها بخش ناچیزی از آن را پرداخت کرده است.

پرداخت نقدی این حجم عظیم برای دولت امکان پذیر نیست از همین رو در سال های گذشته دولت سعی کرده به جای پرداخت نقدی، بخشی از سهام شرکت های دولتی را به سازمان بازنشستگی واگذار کند.

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی افزایش تعداد بازنشستگان از یک سو و ممنوعیت ورود مستخدمان جدید است که این صندوق رابه سمت پیری و فرسودگی هدایت می کند.

برآوردهای رسمی نشان می دهد که نسبت شاغلان به بازنشستگان به حدود دو واحد رسیده یعنی در مقابل هر دو نفر شاغل یک نفر بازنشسته می شود.

کارشناسان نسبت سه به یک را زنگ خطر و نسبت کمتر از آن را بحرانی تلقی می کنند و می گویند در تمام دنیا این عدد معمولا بعد از ۵۰ سال آنهم در حد یک واحد تغییر می کند اما در ایران این نسبت در طول هشت سال از چهار و نیم به حدود دو واحد رسیده است.

در سال های گذشته تلاش زیادی شده تا جلوی بحران صندوق های بازنشستگی گرفته شود اما این برنامه ها نتوانسته کمکی چندانی به حل بحران صندوق های بازنشستگی بکند.


نوشته شده توسط arman در یکشنبه 12 آبان 1387 و ساعت 01:34 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ آیا بانک مرکزی نظارتی بر بانکها دارد+ آیا ((ما)) میتواند بیمه ملت ایران باشد+ افزایش سرمایه بانکها+ ویژگی اعضای کمیته انضباطی تهران + آینده صنعت بانکداری و آینده بانک ها + استخدام و اخلاق حرفه ای + کمک به مردم پاکستان یا دور ریختن پول+ بانکداران موفق در آینده چگونه اند؟+ جایزه یا جهیزیه+ در بانکداری چه خبرها که نمی شنوی+ استاندارساز ی فرایند اعطای تسهیلات+ مقررات بیشتر برای بانک های بریتانیایی+ درحوزه سیاستهای پولی دولت چه كسی حرف اول + بخیلها به‌جای «كلیدر» دولت‌آبادی «دن آرام» شلوخوف را می‌خوانند. + چشم انداز 15 ساله

صفحات: